FAQ

1  Co oznaczają skróty i pojęcia? 
    CPR - Centrum Powiadamiania Ratunkowego, 112
    SKKP - Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
    KDR - Kierujący Działaniem Ratowniczym
    GBA - Średni samochód ratowniczo-gaśniczy
    GBARt - Średni samochód ratowniczo-gaśniczy ze sprzętem ratownictwa technicznego
    Zastęp - samochód ratowniczo-gaśniczy wraz z załogą
    SiS - Siły i Środki, czyli ludzie i sprzęt
    Rota - Dwóch ratowników biorących udział w działaniach
     
2  Jak często wyjeżdżacie na akcje? 
   

Od 2014 roku, kiedy to oficjalnie została powołana JOT, notujemy ponad 200 wyjazdów ratowniczo-gaśniczych rocznie. Daje to wyjazd co 1,8 dnia. Oczywiście bywa tak, że przez 2 tygodnie nie dzieje się nic, a później notujemy 5 interwencji dziennie.

3  Jak można do Was dołączyć?  
   

Należy wypełnić Deklarację członkostwa w OSP, przynieść ją do remizy oraz rozpocząć aktywny udział w życiu jednostki poprzez stawiennictwo na Dniach Technicznych i innych wydarzeniach, w których bierze udział OSP.

4  Kiedy zostało utworzone OSP? 
   

Początki ochrony ppoż. w Markach sięgają 1884 roku. Straż Pożarna Ochotnicza została utworzona w 1928r. W 1991 działalność została zawieszona. 20 stycznia 2013 roku nastąpiło utworzenie stowarzyszenia Ochotnicza Straż Pożarna w Markach i tym samym reaktywacja jednostki.

5  Najbardziej wymagające akcje? 
   

Każdy z nas inaczej patrzy na ten temat, jednak można powiedzieć ogólnie, że najcięższymi akcjami się pożary dużych powierzchni lasów i nieużytków, jak np. teren w okolicy zbiornika Meksyk, Małachowskiego, Okólnej, jak również pożary wewnętrzne i wypadki śmiertelne. Sporym bagażem są również akcje, które dzieją się w czasie innych, np. po wichurach i burzach.

6  Dlaczego wyje syrena? 
   

Syrena jest elementem systemu powiadamiania alarmowego jednostki OSP. Uruchamiana jest przez SKKP w Wołominie w celu wezwania SiS OSP Marki do działań ratowniczo-gaśniczych. Może również zostać uruchomiona przez upoważnione osoby z grona członków OSP w przypadku problemów technicznych z połączeniem z SKKP lub w celu wezwanie drugiego zastępu.

Syrena wyje tylko i wyłącznie wtedy, kiedy nasza jednostka jest dysponowania do działań ratowniczo-gaśniczych lub podczas testowania alarmowania po awarii. I nie, do "kotków na drzewie" nie jesteśmy wzywani syreną.

7  Czy wyjeżdżacie do kotów na drzewie? 
   

Jeżeli kot, który nigdy wcześniej nie chodził po drzewach, nie schodzi z niego dłużej niż kilka godzin, wówczas po zgłoszeniu tego faktu do SKKP najczęściej pada decyzja o wyjechaniu zastępu OSP do ściągnięcia zwierzęcia.

8  Kto może zostać strażakiem? 
   

Strażakiem OSP może zostać każda osoba, która cieszy się dobrym stanem zdrowia, ma chęć pomagać innym , nie boi się wyzwań i trudów. W kursie podstawowym strażaka OSP mogą wziąć jednak jedynie osoby w przedziale 18 - 55 lat, które posiadają minimum podstawowe wykształcenie, przejdą pomyślnie badania lekarskie i zostaną zakwalifikowane przez jednostkę macierzystą.

9  Kto decyduje o wyjeździe osp do akcji? 
   

OSP Marki może zostać zadysponowane do działań przez SKKP w Wołominie, Burmistrza Miasta Marki poprzez Wydział Zarządzania Kryzysowego lub na polecenie Naczelnika OSP Marki.

   
     

 

OSP MARKI

KRS 0000456448
REGON 146604510
NIP 125-162-06-05

Bank PNB Paribas
Nr konta 60 2030 0045 1110 0000 0263 5970

KONTAKT

05-270 Marki
ul. Duża 1b 

straz@ospmarki.pl

FORMACJE

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

  • Jednostka Operacyjno Techniczna
  • Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza