Historia

Początki zorganizowanej ochrony przeciwpożarowej w Markach sięgają 1884 roku, kiedy to doszło do utworzenia jednostki w fabryce braci Briggs. W 1921 roku powstała Ochotnicza Straż Ogniowa, a po II Wojnie Światowej – Ochotnicza Straż Pożarna w Markach, której działalność została zawieszona w 1991 roku. 

13 stycznia 2013 roku, po 22 latach, doszło do reaktywacji mareckiej jednostki, która prężnie rozpoczęła działania do uzyskania gotowości bojowej. Dzięki życzliwości władz miasta, okolicznych firm, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie i olbrzymiej pracy członków i sympatyków OSP, już w czerwcu tego roku odbyła się uroczysta reaktywacja wraz z poświęceniem i zaprezentowaniem pierwszych mareckich pojazdów bojowych. Wkrótce potem OSP Marki została dysponowana do pierwszych zdarzeń ratowniczo – gaśniczych. Wraz z rozwojem działań bojowych, prowadzona była prezentacja i praca na rzecz Miasta Marki – próbne ewakuacje w mareckich placówkach oświatowych, wizyty w przedszkolach, pogadanki tematyczne, kino letnie, dostrajanie odbiorników telewizyjnych, organizacja i asysta rocznic wydarzeń historycznych na naszym terenie. 

Od 2014 roku, Jednostka Operacyjno-Techniczna OSP Marki bierze udział w ponad 200 zdarzeniach ratowniczo – gaśniczych rocznie. Dynamika rozwoju osobowego i sprzętowego Decyzją Komendanta Głównego PSP nr VII/172 KSRG z dniem 4 maja 2015 roku zostaliśmy włączeni do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego. Od kwietnia 2016 roku OSP Marki ma na wyposażeniu dwa średnie samochody oraz jeden operacyjny. Corocznie wysyłamy kolejne osoby na kursy przygotowujące do działań strażackich organizowanych przez Komendę Powiatową PSP oraz przeszkolenie z Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.  

Po kilku latach przygotowań prężnie rozwija się Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. Naszym powodem do dumy jest pierwszy członek naszej OSP, który swoją karierę strażacką zaczynał w naszej MDP a wkrótce ukończy szkolenie w Centralnej Szkole Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie i na dniach rozpocznie pracę jako zawodowy strażak Lotniskowej Straży Pożarnej. Cieszymy się także, że nasz kolejny członek jest na ukończeniu Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. 

Dużym projektem jest uruchomienie Grupy Poszukiwawczo Ratowniczej mającej w swoich szeregach wykwalifikowanych planistów, nawigatorów oraz przewodników certyfikowanych psów poszukiwawczych. Do zadań GPR należy poszukiwanie osób zaginionych w ostępach leśnych naszej gminy, województwa, a docelowo dzięki przynależności do KSRG - na terenie całego kraju. Grupa uczestniczy także we wszelkiego rodzaju tematycznych szkoleniach, ćwiczeniach i manewrach organizowanych przez policję, straż pożarną czy Polski Czerwony Krzyż, a także inne grupy Poszukiwawczo-Ratownicze. Obecnie GPR liczy ponad piętnastu czynnie działających członków, siedmiu przewodników z psami, w tym pięć certyfikowanych tzw. górnym wiatrem i jeden certyfikatem IRO. 

Do tego należy doliczyć udział w uroczystościach państwowych, patriotycznych i religijnych, udział w zabezpieczeniach i pokazach w czasie mareckich i okolicznych wydarzeniach sportowych, kulturalnych i oświatowych, jak np. rajdy i wyścigi rowerowe, zawody i treningi samochodów wyścigowych, biegi uliczne, festyny,  koncerty, zawody szkół ponadpodstawowych w udzielaniu pierwszej pomocy, kolejne odwiedziny w przedszkolach i wizytacje dzieci w remizie, reprezentowanie Miasta Marki w Mistrzostwach Polski Strażaków w bieganiu po schodach w pełnym umundurowaniu bojowym. 

Rok rocznie znajdujemy się w pierwszej dziesiątce tak zwanej „Złotej Pięćdziesiątki” najczęściej wyjeżdżających OSP województwa mazowieckiego do zdarzeń alarmowych. Choć nie jest to powód do dumy, to jednak wysoka pozycja w tym zestawieniu, mnogość spływających zaproszeń i próśb o udział jednostki w różnych wydarzeniach pokazuje potrzebę istnienia i działalności jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie Marki. 

 

http://www.marki.net.pl/ochotnicza-straz-pozarna-w-pustelniku-81561

OSP MARKI

KRS 0000456448
REGON 146604510
NIP 125-162-06-05

Bank PNB Paribas
Nr konta 60 2030 0045 1110 0000 0263 5970

KONTAKT

05-270 Marki
ul. Duża 1b 

straz@ospmarki.pl

FORMACJE

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

  • Jednostka Operacyjno Techniczna
  • Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza