Organizacja

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach działa na podstawie ustawy z dn. 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) a także stosownych rozporządzeniach, m.in. o Krajowym Systemie Ratowniczo - Gaśniczym oraz Statutu stowarzyszenia.

OSP w Markach podległe jest Burmistrzowi Miasta Marki, Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wołominie oraz władzom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

OSP kontynuuje tradycje pożarnicze w Markach, których początek datuje się od utworzenia Straży Pożarnej w Fabryce Briggsów w roku 1884 oraz tradycje Ochotniczej Straży Ogniowej utworzonej w 1921 roku, oraz jej następczyni (po II wojnie światowej) – mareckiej Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Na czele władz OSP w Markach stoi Zarząd, w składzie którego są Prezes, Wiceprezes-Naczelnik, Skarbnik, Sekretarz i Gospodarz.

Władzą kontrolną Stowarzyszenia jest Komisja Rewizyjna.

Spośród swoich członków Stowarzyszenie tworzy grupy, sekcje i zespoły.

Najważniejsze grupy OSP Marki to Jednostka Operacyjno-Techniczna, Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza i Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza.

Aby wstąpić w nasze szeregi należy zgłosić się do Sekretarza Zarządu oraz przejść min. 6-miesięczny okres kandydacki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OSP MARKI

KRS 0000456448
REGON 146604510
NIP 125-162-06-05

Bank PNB Paribas
Nr konta 60 2030 0045 1110 0000 0263 5970

KONTAKT

05-270 Marki
ul. Duża 1b 

straz@ospmarki.pl

FORMACJE

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

  • Jednostka Operacyjno Techniczna
  • Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza