GBA 2019

Ogłoszenie z dn. 09.08.2019r. o zamówieniu na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach

Termin składania ofert: 19.08.2019 r. do godziny 18:00

Miejsce: w siedzibie zamawiającego Ochotnicza Straż Pożarna w Markach ul. Duża 1b, 05-270 Marki

Termin otwarcia ofert: 19.08.2019 r. godzina 18:30

Ogłoszenie o zamówieniu - 271.2.2019.00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 271.2.2019.01

Załączniki nr 1 - 3 do SIWZ [Dokumenty składające się na ofertę] – 271.2.2019.02

Załącznik nr 4 do SIWZ [Grupa kapitałowa - 3 dni od otwarcia ofert] – 271.2.2019.03

Załączniki nr 5 do SIWZ [Projekt umowy] – 271.2.2019.04

Oraz BIP MARKIhttp://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2019/51

Informacja w sprawie prośby o wydłużenie terminu składania ofert

 

Informacja z otwarcia ofert ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

 

 

Ogłoszenie z dn. 29.07.2019r. o zamówieniu na zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Markach

Termin składania ofert: 06.08.2019 r. do godziny 18:00

Miejsce: w siedzibie zamawiającego Ochotnicza Straż Pożarna w Markach ul. Duża 1b, 05-270 Marki

Termin otwarcia ofert: 06.08.2019 r. godzina 18:30

Ogłoszenie o zamówieniu - 271.1.2019.00

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – 271.1.2019.01

Załączniki nr 1 - 3 do SIWZ [Dokumenty składające się na ofertę] – 271.1.2019.02

Załącznik nr 4 do SIWZ [Grupa kapitałowa - 3 dni od otwarcia ofert] – 271.1.2019.03

Załączniki nr 5 do SIWZ [Projekt umowy] – 271.1.2019.04

Oraz BIP MARKI:  http://bip.marki.pl/pl/bip/przetargi/2019/44

 

OGŁOSZENIE o unieważnieniu przetargu z dn. 06.08.2019r.

OSP MARKI

KRS 0000456448
REGON 146604510
NIP 125-162-06-05

Bank PNB Paribas
Nr konta 60 2030 0045 1110 0000 0263 5970

KONTAKT

05-270 Marki
ul. Duża 1b 

straz@ospmarki.pl

FORMACJE

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

  • Jednostka Operacyjno Techniczna
  • Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza