Z życia OSP

6 lutego 2024 r. w Radzymińskiej Sali Koncertowej podpisaliśmy umowę na współfinansowanie w kwocie
824 999,99 zł od Województwa Mazowieckiego reprezentującego Fundusze Europejskie.

Sygnatariuszami ze strony Funduszy Europejskich byli

Marszałek Województwa Mazowieckiego p. Adam Struzik oraz

radna sejmiku p. Anna Brzezińska

w asyście zastępcy dyrektora ds. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych p. Moniki Tchórznickiej,

zaś OSP reprezentowali

Prezes dh Marcin Brzeziński

Skarbnik dh Paweł Jakubowski

w asyście dh Eryka Oskólskiego i Burmistrza Miasta Marki p. Jacka Orycha.

 

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach zostanie doposażona w ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy. Jednostka otrzyma również pełne wyposażenie, w skład którego wchodzą m.in. pompy pożarnicze, osprzęt pożarniczy oraz sprzęt ratownictwa medycznego. Planowane jest również przeprowadzenie działań edukacyjnych z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu.

Tytuł projektu: Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Markach.

Beneficjent: Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

Całkowita wartość projektu: 1 650 000,29 zł

Dofinansowanie z UE: 824 999,99 zł

Działanie: 2.4 Dostosowanie do zmian klimatu

 

 

Realizujemy projekt "Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego przez Ochotniczą Straż Pożarną w Markach" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Priorytetu II: " Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza"
Działania 2.4: "Dostosowanie do zmian klimatu" programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027!

OSP MARKI

KRS 0000456448
REGON 146604510
NIP 125-162-06-05

Bank PNB Paribas
Nr konta 60 2030 0045 1110 0000 0263 5970

KONTAKT

05-270 Marki
ul. Duża 1b 

straz@ospmarki.pl

FORMACJE

Ochotnicza Straż Pożarna w Markach

  • Jednostka Operacyjno Techniczna
  • Grupa Poszukiwawczo-Ratownicza
  • Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza